Leppehiem verkoopt boerderij en land aan It Fryske Gea

It Fryske Gea heeft de stelpboerderij ‘t Kathûs met veertig hectare land overgenomen van Leppehiem. Het verzorgingshuis had het vastgoed geërfd en bood het de natuurorganisatie aan.

't Kathûs bij Nes is nu eigendom van It Fryske Gea.

't Kathûs bij Nes is nu eigendom van It Fryske Gea.

Ane Sjoerd Peenstra, de laatste van vele generaties op ‘t Kathûs, liet zijn bezit na aan Stichting Leppehiem in 2020. Die zag het niet zitten om de boerderij zelf te beheren en bood het toen aan It Fryske Gea aan.

Veen

Nieuws

menu