Netbeheerder Liander wil de aanleg van nog meer kabels in de Waddenzee voorkomen en ondertekent daarom een intentieverklaring met de Waddeneilanden en de provincie Fryslân

Ook in 2006 werden er al stroomkabels naar de Waddeneilanden gelegd. Toen werd Vlieland als laatste stukje Nederland aangesloten op het electriciteitsnet.

Ook in 2006 werden er al stroomkabels naar de Waddeneilanden gelegd. Toen werd Vlieland als laatste stukje Nederland aangesloten op het electriciteitsnet. Archieffoto: ANP

Netbeheerder Liander heeft een intentieverklaring voor de Friese Waddeneilanden ondertekend met de eilandgemeenten en de provincie Fryslân. Hierin spreken ze af samen te kijken naar alternatieve manieren om aan de energiebehoefte op de eilanden te voldoen. Het uitgangspunt is om extra kabels door de Waddenzee te voorkomen.

Op de eilanden is de uitdaging om ook in de toekomst te voldoen aan elektriciteit extra groot vanwege de ligging in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Door die natuurstatus is de aanleg van kabels en de bouw van nieuwe elektriciteitsstations, transformatorhuisjes en de opwek van duurzame energie aan strengere regels gebonden. Ook is er op de eilanden veelal sprake van oudere en karakteristieke bebouwing, waardoor niet alle verduurzamingsmaatregelen (eenvoudig) te nemen zijn.

Wet- en regelgeving