Liander wil dertig nieuwe stroomstations in Fryslân en Noordoostpolder

Van de zeventig stroomstations in Fryslân en de Noordoostpolder van netbeheerder Liander raken er als niets gebeurt circa veertig in de komende tien jaar overbelast. Het bedrijf wil daarom dertig nieuwe stations bouwen en veertig uitbreiden, blijkt uit de investeringsplannen van Liander.

Liander wil naast nieuwe stations ook veertig stations uitbreiden om overbelasting te voorkomen.

Liander wil naast nieuwe stations ook veertig stations uitbreiden om overbelasting te voorkomen. Foto: Hollandse Hoogte/ANP

De plannen zijn recent aangeboden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Fryslân is een van de regio’s waar de stroomnetten overbelast raken, vooral door een hausse aan zonneparken en in mindere mate door groeiende industrie. Op veel plekken kan er daarom niets meer bij qua opwek of afname van stroom.

De druk op het net zal de komende jaren toenemen. Liander schrijft dat Fryslân door ‘een landelijk karakter’ sterk in trek is bij ontwikkelaars van groene stroom. Liander laat de komende tien jaar landelijk tussen de 16.000 en 24.000 kilometer aan nieuwe middenspanningskabels aanleggen en laat daarnaast bestaande kabels vervangen.

Stations verzwaard

Verder worden ‘majeure investeringen’ gedaan. In Fryslân worden als eerste de stations bij Wolvega en Oosterwolde en die in het noordoosten verzwaard. De stations in Lemmer en Burgum worden uitgebreid en Bolsward krijgt een nieuwe onderstation. Er zijn daarnaast plannen om bij Leeuwarden een nieuw onderstation te maken. Op langere termijn staat de aanpak van het station in Drachten op de agenda.

Nabij Fryslân wordt in Luttelgeest het onderstation verzwaard. Dit is vooral nodig omdat veel boeren zonnepanelen op hun dak leggen. Datzelfde geldt voor het onderstation in Emmeloord.

Netkrapte

Overigens staan in de plannen alleen de investeringen voor projecten van 25.000 volt of groter. Zo sprak de Verenigde Ondernemers Akkrum-Nes in een zienswijze zijn zorg uit dat in die regio niets gebeurt, terwijl de industrie daar wel op slot zit door netkrapte. Dat gebeurt volgens Liander wel middels de uitbreiding van het verdeelstation aldaar, maar deze staat niet in de investeringsplannen.

In reactie op een zienswijze van de gemeente Súdwest-Fryslân meldt Liander dat investeringen in IJlst, Sneek, Makkum en Hemelum in voorbereiding zijn.

Liander kijkt ook naar andere oplossingen dan alleen het verzwaren van het net. Zo wordt een proef gedaan met software die bij stroomopwekkers zoals zonneparken en windparken wordt geplaatst. Met deze software kunnen de projecten stroom leveren als het net dat aankon en stopte het opwekken als het net tegen de grenzen aankwam. Niettemin is verzwaring van het net ook nodig, aldus Liander.

Zonnepanelen uitgezet in tientallen Friese plaatsen

De netspanning in Nederland is 230 volt. Als de spanning op 253 volt komt, worden de omvormers (die de stroom van de panelen het net op brengen) automatisch uitgeschakeld. Dit is een wettelijke vereiste. Als dit niet gebeurt, kunnen apparaten beschadigd raken. Eigenaren van de panelen kunnen dan niet terugleveren.

Nieuws

menu