Lijsttrekkers in Tytsjerksteradiel benaderen het verkiezingsdebat als een wedstrijd in de boksring, en steggelen daarna over thema's als wonen en wel of niet fuseren | Kiezen in Tytsjerksteradiel

Met nog een paar nachtjes te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen wordt het tijd om te bepalen voor welke partij je het hokje rood wilt kleuren. In Tytsjerksteradiel werd de kiezer bij de keuze geholpen met een verkiezingsdebat.

Nynke Koopmans van BVNL en Jan Willem Sietsma van CDA onder leiding van gespreksleider Hielke Jan Ellens in discussie tijdens het Lijsttrekkersdebat Tytjsjerksteradiel.

Nynke Koopmans van BVNL en Jan Willem Sietsma van CDA onder leiding van gespreksleider Hielke Jan Ellens in discussie tijdens het Lijsttrekkersdebat Tytjsjerksteradiel. Foto: Marcel van Kammen

Alsof ze de boksring betraden, zo kwamen de lijsttrekkers uit de coulissen in mfc It Maskelyn in Hurdegaryp. Met een uptempo lijflied om de stemming erin te krijgen en alvast een politiek statement te maken. Nynke Koopmans koos voor De Doelleazen (refererend naar de politiek in Den Haag), Jan Willem Sietsma van het CDA met Paul McCartney’s We all stand together (,,Wy moatte it mei-elkoar dwaan”), terwijl Dineke Wagenaar van de VVD koos voor Bloed, Zweet en Tranen (,,Dat is it riedswurk sa no en dan ek”).