Dat het belang van leefbaarheid en Doarpswurk groot is, daar zijn alle lijsttrekkers het op het eerste verkiezingsdebat wel over eens. Maar hoe vul je dat dan in?

Een fatsoenlijk debat voeren met zestien lijsttrekkers in nog geen twee uur tijd over het brede thema leefbaarheid. Gespreksleider Eelke Lok vreesde op voorhand van het eerste lijsttrekkersdebat voor de provinciale verkiezingen al dat het een pittige klus zou zijn.

Lijstrekkers aan het woord tijdens het lijsttrekkersdebat 'Lok op 1 of lok op 10? in Goutum.

Lijstrekkers aan het woord tijdens het lijsttrekkersdebat 'Lok op 1 of lok op 10? in Goutum. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Hij kreeg grotendeels gelijk. Al leek de debatavond in dorpshuis Ien en Mien in Goutum voor organisator stichting Doarpswurk goed nieuws op te leveren. Alle lijsttrekkers spraken hun steun uit voor Doarpswurk, inclusief de coalitiepartijen die vorig jaar nog instemden met een bezuiniging. Friso Douwstra, gedeputeerde en lijsttrekker van het CDA gaf aan dat dit soms tot tegenstrijdigheid kan leiden. ,,As CDA wolle we dat Doarpswurk trochgiet en miskien sels grutter wurdt, mar as kolleezje is ús frege te besunigjen en ha we gewoan in opdracht út te fieren. Hjoed stean ik hjir as listlûker.”