Lokale busdienst in Drachten is van de baan

Het plan voor een ‘stadsdienst’ voor openbaar vervoer in Drachten is van de baan. De provincie Fryslân weigert in te stemmen met het voorstel van de gemeente om vier nieuwe buslijnen in Drachten op te zetten, waar dan ook WMO-gebruikers zouden kunnen instappen. Volgens de provincie rijden er al genoeg bussen door Drachten.

Volgens de provincie rijden er al genoeg bussen door Drachten. Foto: Jilmer Postma

Volgens de provincie rijden er al genoeg bussen door Drachten. Foto: Jilmer Postma

De gemeente werkte lange tijd aan het busnetwerk, dat de laatste jaren de naam Small-net droeg. Hierbij zouden kleine personenbussen rijden volgens een vaste dienstregeling, gericht op drukke plekken als winkelcentra. Het was de bedoeling dat de bussen een groot deel van het WMO-vervoer, het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit, voor hun rekening zouden nemen.

Naar winkel of familie

De WMO-gebruikers konden dan via het stadsnetwerk bij de winkel of bij familie komen, was de gedachte, en hoefden dan niet meer speciaal te worden gehaald en gebracht. Dat zou zorgen voor een kostenbesparing bij de gemeente. Vervoerder Kijlstra werkte een plan uit en de gemeente diende dat in bij de provincie.

De provinsje is fan betinken dat Drachten mei it hjoeddeistige ov-busnetwurk foldwaande ûntsletten is’

Voor het plan was toestemming nodig van de provincie, omdat die verantwoordelijk is voor het ov. Die toestemming komt er dus niet. ‘De provinsje is fan betinken dat Drachten mei it hjoeddeistige ov-busnetwurk foldwaande ûntsletten is’, laat woordvoerder Gerrit Hofstra weten in een schriftelijke toelichting. ‘Dêrtroch befettet it plan te min grûn foar de provinsje om deryn te ynvestearjen.’ Daarbij speelt mee dat het relatief veel kost, aldus Hofstra.

Goedmakertje

De gemeente heeft nu besloten definitief af te zien van het stadsnetwerk. Als goedmaker heeft de provincie wel beloofd de regio mee te nemen in Bûtengewoan Berikber, het onlangs gestarte proefproject waarbij wordt nagedacht over toekomstige vormen van openbaar vervoer.

Nieuws

menu