De bescherming van de spotvogel in Fryslân en de aanleg van een Bûtenlokaal: lokale initiatieven krijgen financiële steun van stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Twee Friese projecten krijgen geld uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat zich inzet voor de bescherming en herstel van de biodiversiteit in Nederland. Het gaat om een project ter bescherming van de spotvogel, door op boerenland hoogstamboomgaarden te planten, en om een initiatief om in Akkrum-Nes op drie hectare grond in het dorp een zogenaamd Bûtenlokaal’ aan te leggen.

Klaprozenveld.

Klaprozenveld. Foto: ANP

„Een geweldige opsteker in onze wens om te komen tot een mooi, natuurlijk buitenterrein bij onze brede school”, reageert Arjen Brouwer van het Bûtenlokaal. Het is de bedoeling om met de 25.000 euro subsidie het gezamenlijke schoolplein van de christelijke basisschool ds. Hasperschool en de openbare basisschool te vergroenen en de Doarpstún Akkrum-Nes verder te ontwikkelen met onder andere voedselbossen. Ook worden er inheemse bomenrijen en singels geplant en wordt er een paden- en beleefstructuur over het terrein aangelegd om kinderen en dorpsbewoners bewust te maken van het belang van biodiversiteit.

Mienskip

Nieuws

menu