De bescherming van de spotvogel in Fryslân en de aanleg van een Bûtenlokaal: lokale initiatieven krijgen financiële steun van stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Twee Friese projecten krijgen geld uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat zich inzet voor de bescherming en herstel van de biodiversiteit in Nederland. Het gaat om een project ter bescherming van de spotvogel, door op boerenland hoogstamboomgaarden te planten, en om een initiatief om in Akkrum-Nes op drie hectare grond in het dorp een zogenaamd Bûtenlokaal’ aan te leggen.

Klaprozenveld.

Klaprozenveld. Foto: ANP

„Een geweldige opsteker in onze wens om te komen tot een mooi, natuurlijk buitenterrein bij onze brede school”, reageert Arjen Brouwer van het Bûtenlokaal. Het is de bedoeling om met de 25.000 euro subsidie het gezamenlijke schoolplein van de christelijke basisschool ds. Hasperschool en de openbare basisschool te vergroenen en de Doarpstún Akkrum-Nes verder te ontwikkelen met onder andere voedselbossen. Ook worden er inheemse bomenrijen en singels geplant en wordt er een paden- en beleefstructuur over het terrein aangelegd om kinderen en dorpsbewoners bewust te maken van het belang van biodiversiteit.

Mienskip

,,Er is hier sprake van een zeer actieve mienskip”, vertelt Brouwer. ,,We zijn gewend met elkaar de handen flink uit de mouwen te steken.” Inmiddels zijn er veel partijen in het dorp betrokken bij het plan: de scholen, het kinderdagverblijf, de dorpstuin, plaatselijk belang, een landbouwer en de kaats- en korfbalvereniging. ,,Het is begonnen met een klein Whatsappgroepje van ouders met kinderen op beide scholen. De nieuwe directeur wilde het schoolplein graag vergroenen en toen zijn we samen gaan brainstormen.”

Projectmedewerker van de stichting Sanne Hooiveld gaf te kennen dat de beoordelaars gecharmeerd waren van het gezamenlijke aspect van het plan. ,,Het is een project dat gedragen wordt door een heel dorp. Het enthousiasme en de betrokkenheid van veel organisaties in het plan, maakte het een aantrekkelijk initiatief.”

Binnenkort worden de plannen nader uitgewerkt en het is de bedoeling dat het Bûtenlokaal over twee jaar in gebruik kan worden genomen