Vanwege geluidsnormen is de luchtmacht genoodzaakt minder vluchten uit te voeren vanaf Vliegbasis Leeuwarden

Om aan de geluidsnormen te kunnen blijven voldoen is de Koninklijke Luchtmacht straks genoodzaakt minder vluchten uit te voeren vanaf Vliegbasis Leeuwarden. Dat blijkt uit de ontwerp-vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, die het minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren ter inzage heeft gelegd.

Twee nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen arriveren op 14 juli 2020 op de vliegbasis Leeuwarden.

Twee nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen arriveren op 14 juli 2020 op de vliegbasis Leeuwarden. Foto: FD

In de huidige situatie mogen er per jaar 28.148 vliegbewegingen van F-16’s plaatsvinden. Zo overstijgt de totale geluidsbelasting op de omgeving van de basis niet de voorgeschreven 35 Ke (Kosteneenheid). Omdat die 35 Ke ook voor de F-35 geldt, mag dat toestel minder vaak de lucht in. Bovendien komt er ook een squadron met vier drone-vliegtuigen (MQ-9 Reaper) op de vliegbasis, waarmee in de aanvraag voor de vergunning van de Wet natuurbescherming ook rekening is gehouden.

Geheim

Hoeveel vluchten het ministerie van Defensie precies heeft aangevraagd blijft geheim, omdat dat militair strategische informatie is.

Uit de gegevens van stikstofuitstoot blijkt dat er fors minder gevlogen gaat worden. Nu is de uitstoot van de luchtgebonden activiteiten 63.352 kilogram per jaar. Dat wordt 24.024 kilo. En dat terwijl de F-35 meer brandstof verbruikt dan de F-16.

Wat de grondgebonden activiteiten betreft gaat de stikstofuitstoot ook behoorlijk omlaag: van 76.448 naar 5946 kilo per jaar. Dit komt met name doordat het testdraaien van de F-16’s, noodzakelijk na motoronderhoud, straks niet meer plaatsvindt. De F-35 heeft zo’n zogeheten testcell niet nodig. Het zal dus naar verwachting qua grondgeluid stiller worden rond de Vliegbasis.

,,We moeten niet te vroeg juichen”, reageert Geert Verf uit Marsum, lid van de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu (COVM) van de vliegbasis. ,,Ik sta er zeer sceptisch tegenover, ik moet het nog zien. Er zullen minder starts en landingen zijn, maar ook langere vluchten. Er zullen dan minder beschikbare toestellen zijn, maar misschien komt er wel een derde squadron, dat vanuit Volkel ook in Noord-Nederland zal gaan oefenen.”

Verf verwijst naar de concept-Herindeling Luchtruim, die onlangs ter inzage lag, waarin staat dat er 10 tot 20 procent minder gevlogen gaat worden. Geluidsdeskundige Rein Muchall, die de gegevens uit 2019 en 2020 van het geluidsmeetnet rond de basis bestudeerde, concludeert evenwel dat dat ruim 60 procent zou moeten zijn, zo zette hij onlangs uiteen in een uitzending van EenVandaag.

Noodzakelijk

De natuurvergunning is noodzakelijk omdat de activiteiten op, rond en boven de vliegbasis mogelijk gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Hetzelfde geldt voor de Vliehors Range, het oefengebied op en boven Vlieland, waarvoor ook een ontwerp-vergunning ter inzage ligt. Ook op Vlieland zal de stikstofbelasting flink lager zijn als gevolg van het lagere aantal F-35-vluchten. Die gaat naar beneden van 89.419 kilo naar 15.397 kilo per jaar.