Niet lezen, maar luisteren. De examens van de dyslectische Mart (17) worden voorgelezen. 'Ik moet alles onthouden en dat is vrij vermoeiend'

Geen grote gymzalen gevuld met examenspanning voor Mart Kramer (17). Het geluid van markeerstiften, geblader en gehoest wordt ingewisseld voor de stem van zijn docent, die in een aparte ruimte de examens voorleest zodat Mart kan slagen met vlag en wimpel, en dyslexie.

Mart Kramer luistert aandachtig naar eerste examinator André Gramsma, die zijn examen voorleest.

Mart Kramer luistert aandachtig naar eerste examinator André Gramsma, die zijn examen voorleest. Foto: Simon Bleeker

In het lokaal waar normaal Nederlands wordt gegeven op csg Anna Maria van Schurman in Franeker worden nu examens gemaakt. Alle schoolbanken zijn echter leeg, op één stoeltje na. Daarop zit Mart Kramer (17) die nog druk aan het pennen is.