Sluipverkeer is nog steeds een probleem op de Oude Dijk bij Buitenpost. Moet er dan toch maar een 'knip' komen?

Er komt mogelijk een proef met het alsnog aanbrengen van de omstreden ‘knip’ in het kruispunt van Alde Dyk, Oude Dijk, Nonnepaed en De Miedwei ten zuiden van Buitenpost om sluipverkeer tegen te gaan. In ieder geval moet er een vrachtautoverbod komen. Dat stelt het college van B en W van Achtkarspelen voor aan de raad.

Het kruispunt Alde Dyk, Nonnepead en De Meidwei.

Het kruispunt Alde Dyk, Nonnepead en De Meidwei. Foto: Jilmer Postma

De Alde Dyk en Oude Dijk worden als sluiproute gebruikt tussen Kootstertille en Buitenpost. In 2018 besloot het college tot een zogenoemde knip, zodat de sluiproute voor (vracht)autoverkeer geblokkeerd zou worden. Omwonenden kwamen daar echter tegen in verzet, omdat ze dan zouden moeten omrijden.

Daarop besloot de gemeenteraad om, in plaats van de knip, de Oude Dijk in te richten als 60 km-weg met plateaus en drempels. Maar die ingrepen te weinig hebben opgeleverd, blijkt uit verkeersmetingen en een enquête: het traject is nog steeds in trek als sluiproute. Het autoverkeer op de genoemde wegen nam iets af, maar op de Alde Dyk en de Oude Dijk nam het aantal vrachtwagens juist toe. De rijsnelheid bleef ongeveer gelijk.

Knip

Na de genomen maatregelen vinden zowel omwonenden als weggebruikers de hoge snelheid, de drukte van het (vracht)autoverkeer en de onveiligheid voor fietsers nog steeds een probleem.

Een aantal omwonenden en weggebruikers oppert om alsnog de eerder afgeserveerde knip in het kruispunt aan te brengen. Adviesbureau BonoTraffics stelde in 2018 al dat een knip de effectiefste oplossing zou zijn tegen het sluipverkeer.

Het college oppert om over enige tijd een proef van een maand of vier te doen, waarbij de doorgang van Alde Dyk naar de Oude Dijk bij het kruispunt geblokkeerd zou worden. Dan kan vastgesteld worden wat het effect van zo’n knip zou zijn op de verkeersdrukte.

Bermblokken

Maar voor het zover komt wil het college andere maatregelen uitvoeren. Behalve het weren van vrachtauto’s moeten er bermblokken komen bij het kruispunt en waar nodig worden de taluds van de plateaus in de weg verhoogd. Verder komen er mogelijk keien of bermpaaltjes langs de weg om te voorkomen dat fietsers gevaarlijk worden ingehaald.

Volgend jaar wordt bovendien de Alde Dyk vanaf het kruispunt tot de brug over de Twizeler Feart opnieuw ingericht om de rijsnelheid te verminderen.

De gemeenteraad zal zich nog over de collegevoorstellen uitspreken.