Dit artikel is vandaag gratis

Mantgum scoort met Plan Boppeslach, anderhalve ton Europese subsidie voor het verfraaien van de rafelrand van het dorp

Mantgumers zijn enthousiast over het plan Boppeslach. Foto: Rinse Westerdijk

Een feestje in Mantgum, afgelopen zaterdag. Daar kon met trots gemeld worden dat er een Europese subsidie van 150.000 euro is binnengesleept voor het Plan Boppeslach, waarmee een rafelrand van het dorp omgetoverd wordt tot een plek waar iedereen kan recreëren.

,,It wie in prachtich moaie dei”, zegt Jant van Dijk, projectleider van het ambitieuze plan. ,,Mei dit jild binne we oer de helte.” Wellicht belangrijker is het draagvlak dat ze zaterdag bespeurde bij haar dorpsgenoten. Zestig van hen boden zich spontaan aan als vrijwilliger voor de vele werkzaamheden die in het kader van de herinrichting nog nodig zijn.

Rode draad in het Plan Boppeslach is het veranderen van het terrein rond mfc de Wjukken en de sportvelden in een gebied waar de hele gemeenschap van Mantgum kan bewegen en elkaar kan ontmoeten. Het baggerdepot maakt plaats voor een recreatiegebied met een verhard wandelpad en een natuurspeelplaats. Het naburige mfc krijgt een groter terras en een andere entree. Ook de natuur krijgt een flinke opwaardering in het gebied.

Van onderen op

Het initiatief van het plan lag bij de sportverenigingen die een paar jaar geleden de handen ineensloegen bij een NL doet-actie. Zaterdag liet Van Dijk de Mantgumers weten dat er nu in totaal 162.500 euro is ingezameld. De dorpsbewoners konden daarna hun ideeën en wensen delen tijdens een wandeling langs foto’s van de verschillende onderdelen in het plan.

Om het project rond te krijgen, moeten andere geldschieters over de brug komen, maar dat lijkt met de Europese subsidie een stuk gemakkelijker worden. Daarnaast zijn er zo’n vierduizend vrijwilligersuren nodig. Maar Van Dijk twijfelt niet aan de steun vanuit het dorp. ,,In protte frijwilligers hawwe har al oanmeld om te helpen mei it strjitmeitsjen, snoeien, timmerjen, it naaien fan kessens of it sieden fan sop.”

Nieuws

Meest gelezen

menu