Maritiem Instituut Willem Barentsz krijgt een half miljoen van Europa: Onderzoeksprogramma moet tot efficiënter scheepsbouw leiden

Studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz.

Studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Foto: NHL Stenden

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) van NHL Stenden krijgt ruim een half miljoen euro voor een onderzoeksproject voor efficiëntere scheepsbouw.

Het project Smart European Shipbuilding (SEUS) is Europabreed opgezet waaraan onderwijs- en onderzoeksinstituten uit vijf landen meedoen. Voor het totale project is vanuit onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie 8,5 miljoen euro uitgetrokken.