Recreatieschap Marrekrite breidt recreatie-eiland Tsjûkemar uit. Het zand wordt gewonnen uit vaargeulen

Recreatieschap De Marrekrite breidt het eiland Tsjûkepôle in de Tsjûkemar uit. Het mag daartoe zand winnen in de vaargeulen van het meer.

Schaatspret op de Tsjûkemar, februari 2021.

Schaatspret op de Tsjûkemar, februari 2021. Foto: Niels de Vries

Er is 17.000 kuub zand nodig voor de uitbreiding en verbetering van het eilandje. De provincie Fryslân geeft toestemming voor de winning van 17.000 kubieke meter zand in het meer. Het zand wordt in en langs de vaargeulen gewonnen.

Nieuws

menu