Masterplan basisvaardigheden ‘hiel gefaarlik’ voor Fries op school

Onderwijs in de Friese taal dreigt in de knel te komen op basis- en middelbare scholen als het Masterplan basisvaardigheden doorzet. Daarvoor waarschuwt onderwijsonderzoeker Albert Walsweer.

Onderwijsonderzoeker Albert Walsweer tijdens zijn DINGtiid-lezing.

Onderwijsonderzoeker Albert Walsweer tijdens zijn DINGtiid-lezing. Foto: Simon van der Woude

Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs, wil dat scholen flink meer tijd gaan besteden aan de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Aanleiding is dat steeds meer kinderen leerachterstanden hebben in taal en rekenen.

Nieuws

menu