Media Innovatiecampus Mica opent in september de deuren in Leeuwarden

Zo’n negentig studenten van ROC Friesland College en NHL Stenden Hogeschool beginnen in september op de Media Innovatiecampus in Leeuwarden. Eigenaar FB Oranjewoud en de gemeente Leeuwarden hebben een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van het NDC-gebouw waar de campus wordt gehuisvest. Ook is de naam van de campus bekend gemaakt: Mica.

Impressie van de toekomstplannen voor het NDC gebouw waar Mica in gehuisvest wordt.

Impressie van de toekomstplannen voor het NDC gebouw waar Mica in gehuisvest wordt. Foto: Gear architecten

Naast kranten maken wordt er vanaf september ook gestudeerd in het gebouw van NDC mediagroep aan de Sixmastraat in Leeuwarden, de uitgever van onder meer het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant. Maandag sloot FB Oranjewoud, de eigenaar van het pand, met de gemeente Leeuwarden een zogenoemde anterieure overeenkomst waarmee de ontwikkeling van het gebied een stap dichterbij komt.

Naam en logo

Ook zijn de naam en het logo van de Media Innovatiecampus gepresenteerd. De nieuwe instelling staat voortaan bekend onder de afkorting Mica. Voor het logo is een speciaal nieuw lettertype ontwikkeld. ,,Het zijn vier blokken waar je van alles in kunt zien”, zegt woordvoerder Siebe Annema van FB Oranjewoud en kwartiermaker van het project. ,,In de m kun je een brug zien, een sleutelgat in de c en een mens in de a.”

Het ministerie van Onderwijs kende vorig jaar 1,4 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van de campus. Aanvankelijk zouden de eerste studenten van het Friesland College en NHL Stenden Hogeschool vorig jaar al hun intrek in het pand nemen, maar dat werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Het gaat om studies op het gebied van creativiteit, media en cybercriminaliteit. Komend najaar zullen ook een paar bedrijven uit deze sectoren in het gebouw neerstrijken.

Studieruimtes

De campus wordt in de oostkant van het pand gevestigd, tegenover Wetsus bij de Oostergoweg. Onlangs is de verbouwing van dit deel van het pand uit 1993 begonnen om studieruimtes te realiseren. Gear architecten heeft een ontwerp gemaakt voor de vernieuwing van het complex waarbij er ook twee verdiepingen bovenop komen. Er is nog geen concrete planning bekend voor deze grootscheepse verbouwing.

De Media Innovatiecampus is een van de onderdelen van de ontwikkeling van de Leeuwarder spoorzone. De gemeente wil graag dat het spoor langs de campus verdiept wordt aangelegd zodat er meer verbinding mogelijk is met de binnenstad. Het is nog niet zeker of dit doorgaat.