Aan de slag met klimaat, water en natuur in Fryslân: wat vinden LTO en de Milieufederatie van het Fries Programma Landelijk Gebied?

Er is meer geld nodig voor innovatie op boerenbedrijven, vindt Trienke Elshof van LTO Noord. Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie wil juist dat de provincie scherpere keuzes maakt in het Fries Programma Landelijk Gebied. ,,Net alles kin oeral.”

Voorjaarsfoto in een veenweidepolder bij Gersloot, april 2019.

Voorjaarsfoto in een veenweidepolder bij Gersloot, april 2019. Foto: Marchje Andringa

Helemaal tevreden zijn ze allebei natuurlijk niet – hoe kon het ook anders - maar de Friese Milieufederatie en LTO Noord reageren gematigd positief op de Friese inzet voor een Programma Landelijk Gebied (FPLG), die gedeputeerde Douwe Hoogland deze week naar buiten bracht. ,,De grutte opjeften op it mêd fan klimaat, natuer en lânbou wurde ûnderkend en dat is posityf”, zegt Van der Werf woensdag in een webinar , een online gesprek georganiseerd door de provincie. ,,Wy kenne ús werom yn de útgongspunten dat de boer sels bepaalt hoe’t er mei syn bedriuwsfiering fierder wol”, vult Elshof aan.