Dit artikel is vandaag gratis

Meer aandacht voor Fries op de mbo's, 'It grutste part fan de mbû-studinten bliuwt hjir wenjen en wurkjen'

Kopjes met de Friese vlag Foto: ANP

Drie Friese mbo-scholen gaan samen met de Afûk en de provincie Fryslân het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs versterken. ROC Friese Poort, ROC Friesland College en Aeres legden dit vast in het Taalplan Frysk 2030.

De scholen willen zowel het taalbewustzijn als de taalvaardigheden van studenten verbeteren. Uit een onderzoek van E&E advies bleek in 2020 dat 76 procent van de bedrijven het belangrijk vindt dat hun werknemers het Fries verstaan. En bij 54 procent van de bedrijven komen medewerkers vaak in aanraking met de Friese taal.

In de regio

Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de plannen. ,,It grutste part fan de mbû-studinten yn Fryslân sil wenjen en wurkjen bliuwe yn de regio. Krekt dêrom is it wichtich om binnen harren beropsoplieding goed omtinken te hawwen foar de meartalige sitewaasje yn Fryslân.”

Nieuws

menu