Meer aandacht voor de natuur en biodiversiteit in toekomstige zonneparken

De provincie Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en Ús Koöperaasje zijn het met elkaar eens dat er meer zonneparken in Fryslân nodig zijn. De Friese Milieu Federatie ziet graag aandacht voor de natuur en biodiversiteit in deze plannen. Over de precieze uitvoering bestaat discussie.

Dronefoto van een zonnepark langs de snelweg.

Dronefoto van een zonnepark langs de snelweg. Foto: ANP

Dat bleek maandag bij de ‘Groenlunch’ van de Friese Milieu Federatie (FMF), die maandelijks wordt gehouden. Kay Cesar, werkzaam bij TNO en voorzitter van Nationaal Consortium Zon in Landschap, vertelde er over ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie en besprak de mogelijkheden hiervoor in Fryslân met gedeputeerde Sietske Poepjes, directeur Landschapsbeheer Friesland Wiebe Bouma, en Almar Wimer Siebenga van Ús Koöperaasje.

Nieuwe zonnepanelen