Meer biodiversiteit vergt brede aanpak

Om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren, moeten alle schakels in de keten zich actief inzetten. Dat zal financiële consequenties hebben voor iedereen die betrokken is bij de voedselproductie, -logistiek en consumenten. Dat stelt hoogleraar Louise Vet van ecologisch instituut NIOO-KNAW in Wageningen vandaag in een interview in de Landbouwbijlage bij deze krant.

Directeur Louise Vet van ecologisch instituut NIOO-KNAW in Wageningen.

Directeur Louise Vet van ecologisch instituut NIOO-KNAW in Wageningen. Foto: Christiaan Krouwels

Vet is trekker van het landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel en adviseert de overheid hoe de verscheidenheid in de natuur zich weer kan verbeteren. ,,Cruciaal is dat de boer bij een meer extensieve vorm van landbouw, waarbij de natuur zich kan herstellen, in ieder geval evenveel kan verdienen.”

Om de transitie naar een dergelijke productiewijze succesvol te kunnen laten zijn – iets waar ook landbouwminister Carola Schouten haar beleid op richt – zijn er in het deltaplan vijf succesfactoren benoemd. Allereerst moeten alle schakels het eens zijn over de stip aan de horizon.

Supermarkten en banken moeten zich niet alleen maar verschuilen achter ‘wat de consument wil’

,,We hebben gemeenschappelijke waardes bepaald van wat we allemaal willen, zoals een mooi landschap, een goede beloning voor de boer, waardering van de burgers voor een alternatieve landbouw en meer biodiversiteit.” Een andere belangrijke factor is dat de verschillende overheden hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Regelgeving moet volgens Vet worden aangepast om uitwassen als een te grote intensivering onmogelijk te maken. ,, Free riders moet het werk onmogelijk worden gemaakt. Er is geen plek meer voor het idee dat boeren ‘ten koste van alles veel geld verdienen’.”

De trekker van het deltaplan hekelt de opstelling van ketenpartijen die niet de verantwoordelijkheid nemen om de hogere kosten die gepaard gaan met een meer extensieve wijze van boeren, te belonen. Vet doelt daarbij onder andere op de opstelling en macht van supermarktketens en banken. Die partijen moeten zich niet alleen meer verschuilen achter ‘wat de consument wil’.

De hoogleraar erkent dat er ook een belangrijke rol voor alle burgers is weggelegd. ,,In praktijk blijkt nog vaak dat mensen wel roepen dat ze een andere productiewijze willen, maar dat ze dat vergeten wanneer ze in de supermarkt staan.”

Verantwoordelijkheid nemen

Ook in andere verhalen in de bijlage bij deze krant komt deze kwestie meermaals aan de orde. In het artikel over een nieuw boek van Kees Koo-man spreken boeren in een transitie over ,,van applaus alleen kun je niet leven” en ,,consumenten vullen hun boodschappenwagentje meestal met aanzienlijk minder groene aanbiedingen”. Melkveehouder Gerke Jilt Veenstra in Damwâld vult aan dat regels van duurzame initiatieven als PlanetProof consequenties hebben die in financieel opzicht niet altijd stimuleren.

Niet alleen de voedselketen moet verantwoordelijkheid nemen om biodiversiteit te stimuleren, stelt Vet. Ook de andere gebruikers van de ruimte in Nederland moeten een duit in het zakje doen. Ze wijst onder andere naar de bezitters van tuinen, waterschappen en beheerders van gemeentelijk groen met hun maaibeleid. ,,Helaas gaat het bij overheden nog wel eens mis en voert de chauffeur op de trekker alleen maar uit wat er op de kalender staat.”

Nieuws

Meest gelezen

menu