Meer boa's in de bus en meer fietsvoorzieningen op de hubs. En zet de FNP nou wel of niet de deur op een kier voor de Lelylijn?

Er komen in de toekomst minimaal vier boa’s die de veiligheid in Friese bussen moeten vergroten. Dat moet helpen om het aantal incidenten in het ov terug te dringen, aldus gedeputeerde Avine Fokkens.

Het busstation in Leeuwarden.

Het busstation in Leeuwarden. Foto: Niels Westra

,,Het aantal boa’s staat in schril contrast met het aantal incidenten in de bus”, zei Anton Meijerman (CDA) woensdag in een Statenvergadering over het mobiliteitsprogramma. Van 2019 tot 2021 werden in de bus jaarlijks 800 tot 900 lichte tot ernstige incidenten gerapporteerd. Het gaat om bijvoorbeeld vernielingen, overlast, weigeren te betalen, diefstal en bedreiging.

Nieuws

menu