Meer en zuiniger woningen in Fryslân door afschaffen verhuurdersheffing door kabinet Rutte IV

Het kabinet Rutte IV schaft de verhuurdersheffing af. Friese woningcorporaties reageren verheugd; het voldoen aan de grote opdracht voor sloop en vervanging of nieuwbouw van woningen wordt weer reëel, net als het duurzamer maken van het woningbezit.

Aan de Pieter Postmastrjitte in Kollumerzwaag sloopte Thús Wonen in 2018 seniorenwoningen, waar nieuwe voor in de plaats zijn gekomen.

Aan de Pieter Postmastrjitte in Kollumerzwaag sloopte Thús Wonen in 2018 seniorenwoningen, waar nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Foto: MARCHJE ANDRINGA

,,We zijn er heel blij mee, dat zal je niet verrassen”, zegt Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen en voorzitter van de Vereniging Friese Woningcorporaties. ,,Uit recentelijk onderzoek dat de Friese corporaties hebben laten uitvoeren, bleek dat we onvoldoende middelen hebben om alle opgaven in te vullen de komende jaren. Ook nadat er een deel van de verhuurdersheffing werd afgeschaft waren we er nog niet.”

Nieuws

menu