Fryslân gaat Europese afspraken over natuurdoelen niet op tijd halen. Er moet dus geld bij om de doelen toch te halen, vinden natuurclubs

Fryslân is wel degelijk verplicht om in 2027 de natuurdoelen te halen. Dat stelt Arjen Kok van Natuurmonumenten mede namens It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Friese Milieufederatie. De provincie wil de doelen pas later halen.

Van een plasdrasgebied in een weiland profiteren weidevogels.

Van een plasdrasgebied in een weiland profiteren weidevogels.

Volgens Europese afspraken moeten onderdelen van het zogenoemde Natuurnetwerk (NNN) die beoogd Natura 2000- of Kaderrichtlijn Water-gebied zijn, in 2027 klaar zijn. Dat gaat niet lukken, schreef gedeputeerde Douwe Hoogland vorige maand aan de Staten. Er is te weinig geld en de verwerving van gronden gaat trager dan verwacht.

Nieuws

menu