Meer geld voor jeugdzorg is mooi, maar hiermee zijn gemeenten er niet

Een sportveld minder en een soberder huishoudelijke hulp. In tal van gemeenten zorgen de hoge kosten voor de jeugdzorg indirect voor bezuinigingen op andere plekken. Als de overheid het oordeel van de arbitragecommissie volgt om miljarden extra in de jeugdzorg te pompen, biedt dat extra lucht. Maar gemeenten hebben meer zorgen. Het abonnementstarief voor de WMO en de invoering van de Omgevingswet brengen ook extra kosten met zich mee.

Veel gemeenten zitten financieel krap vanwege tekorten in de jeugdzorg. Leeuwarden bezuinigde vorig jaar twee miljoen euro. Zo werd de aanleg van een sportveld in De Zuidlanden, waar ook sportpark Wiarda ligt (foto) geschrapt.

Veel gemeenten zitten financieel krap vanwege tekorten in de jeugdzorg. Leeuwarden bezuinigde vorig jaar twee miljoen euro. Zo werd de aanleg van een sportveld in De Zuidlanden, waar ook sportpark Wiarda ligt (foto) geschrapt. Foto: Marchje Andringa

Gemeenten reageren opgetogen over het advies van de arbitragecommissie om de komende jaren miljarden extra in de jeugdzorg te steken, maar ze houden ook een slag om de arm. ,,Het is goed nieuws”, vindt wethouder financiën Harjan Bruining (CDA) van Achtkarspelen. ,,Maar het zegt ook wel iets over de hartelijkheid van de overheid om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken als er zo’n zwaar middel als een arbitragecommissie aan te pas moet komen om in beweging te komen.”

Zwaarwegend advies

Nieuws

menu