Meer geslaagden en geen tussenjaar, dus groei bij de hogescholen

Zowel NHL Stenden Hogeschool als Van Hall Larenstein verwelkomden dit jaar weer meer studenten dan vorig jaar. Toch wordt er nog een slag om de arm gehouden vanwege corona.

De opening van de introductieweek van NHL Stenden Hogeschool. Studenten luisteren met een koptelefoon naar een theatraal trio.

De opening van de introductieweek van NHL Stenden Hogeschool. Studenten luisteren met een koptelefoon naar een theatraal trio. Foto: Marchje Andringa

Het aantal Nederlandse studenten dat dit schooljaar in Leeuwarden aan een studie begon aan NHL Stenden Hogeschool of hogeschool Van Hall Larenstein is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Beide instellingen hebben verschillende verklaringen voor deze groei.

Volgens woordvoerder Rob Koning van NHL Stenden Hogeschool heeft de groei te maken met het feit dat studenten er vanwege de coronacrisis niet zo snel meer voor kiezen om een tussenjaar te nemen, bijvoorbeeld om te reizen. ,,Dat is vrij zinloos op dit moment, dan kun je beter studeren.”

Groei en afname

Dit schooljaar begonnen 7340 nieuwe studenten een studie bij NHL Stenden van wie ruim 6000 in Leeuwarden. De andere studenten zijn verspreid over de locaties in Groningen, Assen, Emmen en Meppel. Dat is een groei van 5,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal Nederlandse studenten steeg met 8,3 procent terwijl dit landelijk met 5,9 procent groeide.

,,Het totaal komt iets lager uit vanwege de afname van het aantal buitenlandse studenten”, zegt Koning. ,,Dat heeft ermee te maken dat het voor hen moeilijk is om hun thuisland te verlaten en omdat het er door de crisis financieel niet inzit om in het buitenland te studeren.”

Het is voor hen moeilijk is om hun thuisland te verlaten en omdat het er door de crisis financieel niet inzit om in het buitenland te studeren

De hogeschool telt in totaal tussen de 11 en de 12 procent buitenlandse studenten. De instroom van studenten vanuit andere Europese landen daalde met zo’n 6 procent, die vanuit andere landen met 40 procent. Het gaat dan met name om studenten uit landen als China en Vietnam. ,,Maar het aandeel van studenten uit niet-Europese landen is gering als je het tegenover het totaal afzet. Normaal gesproken starten er jaarlijks zo’n tweehonderd studenten uit dit soort landen.” NHL Stenden Hogeschool telt in totaal zo’n 24.000 studenten.

De groei zit volgens Koning vooral bij educatieve opleidingen als de Pabo en bij verpleegkunde. Ook bij hotelmanagement nam het aantal studenten toe ondanks de coronacrisis. ,,Met die opleiding kun je ook meer dan alleen in de horeca aan het werk. We zagen wel een afname bij leisure en eventsmanagement (ook wel bekend als vrijetijdskunde, red.).”

Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein verwelkomde aan het begin van het jaar 728 nieuwe studenten in Leeuwarden waar het er vorig jaar 700 waren. Aangezien hier geen Engelstalige studies worden aangeboden is het aantal buitenlandse studenten sowieso gering. ,,Er zijn wel een paar Duitse studenten die diermanagement en kust- en zeemanagement doen omdat die studies bij hen niet worden aangeboden. Maar we zagen geen afname van het aantal Duitse studenten bij deze studies”, zegt woordvoerder Judith van den Hul.

Dit zijn nog geen definitieve aantallen. Bovendien is de situatie dit jaar heel anders

Van den Hul houdt nog wel een slag om de arm wat betreft deze aantallen. ,,Dit zijn nog geen definitieve aantallen. Bovendien is de situatie dit jaar heel anders. Doordat de centrale eindexamens niet doorgingen zijn er meer geslaagden van de havo en het vwo. Het zal daarnaast voor de studenten dit jaar een extra uitdaging zijn om de motivatie goed op peil te houden vanwege alle coronamaatregelen.”

RUG Campus Fryslân wilde nog geen aantallen doorgeven. ,,De cijfers zijn nog niet definitief en afhankelijk van een aantal zaken doordat bijvoorbeeld bepaalde documenten om toegelaten te worden later ingeleverd mochten worden, zoals een wiskundetoets”, zegt woordvoerder Engelien Reitsma. Ze verwacht dat de cijfers in de loop van oktober bekend worden.

Introductie studenten: Van een week banjeren door de stad naar een virtueel fietstochtje

Beide studenten maken zich nog niet zo druk. ,,We hebben nog vier jaar om te studeren en dan kan de wereld er wel weer heel anders uitzien", zegt Stockmann. Rupinska: ,,Bovendien is deze opleiding niet alleen op reizen gericht, maar is het breder." Ze kozen beide voor NHL Stenden vanwege de praktische aard van de opleiding.

Nieuws

menu