Er komt meer hulp bij GGD Fryslân voor het voorkomen van ongewenste zwangerschappen met het Nu Niet Zwanger-programma

Het Nu Niet Zwanger-programma, waarbij mensen worden geholpen bij het bewust keuzes maken over hun kinderwens en anticonceptie, krijgt een structurele plek bij GGD Fryslân. Dat besloot de Bestuurscommissie Gezondheid van de Veiligheidsregio.

Verloskundige Katja Katja van Groesen instrueert een aantal zwangere vrouwen instrueert. Fotograaf: Vries de, Niels

Verloskundige Katja Katja van Groesen instrueert een aantal zwangere vrouwen instrueert. Fotograaf: Vries de, Niels Foto: niels de vries

Fryslân introduceerde het Nu Niet Zwanger-programma in 2020, in navolging van andere regio’s in Nederland. Volgens Margreet van der Meijde, projectleider bij GGD Fryslân, speelt het programma bij onder meer daklozen, verslaafden en mensen met een verstandelijke beperking een belangrijke rol in het voorkomen van ongewenste zwangerschappen.

Nieuws

menu