Meer inclusieve zonneweides. Het bewijs dat het kán is er, dus is het tijd voor opschaling | Commentaar

Het is goed om te zien dat duurzame energie-initiatieven beter in te passen zijn in ons leven. Mensen komen daarvoor op vanuit het oogpunt van rentmeesterschap. En onderzoeken bewijzen dat zonneparken mogelijk zijn waar klimaat, flora, fauna, omgeving én rendement hand in hand gaan. Dat zou beleidsbepalers moeten uitdagen om deze inclusieve parken tot norm te maken.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

De Hoitepolder bij Langweer is misschien niet de gemiddelde locatie waar tegenwoordig een zonnepark wordt opgezet. Het ligt afgelegen en de veengrond is niet heel goed. Er is zo minder sprake van verlies aan vruchtbare agrarische of natuurgrond, door gebrek aan omwonenden minder last van landschapspijn, en voor het gevoel gaat geen cultuurhistorie verloren.

Nieuws

menu