Meer klachten sinds komst van straaljager F-35 naar Leeuwarden

Het aantal klachten over de vliegbasis Leeuwarden is verdrievoudigd sinds de komst van de straaljager F-35, ook wel bekend als de JSF. Veel klagers melden dat die luider is dan de F-16. Van januari tot en met september kwamen er ruim duizend klachten binnen over de vliegbasis, blijkt uit klachtenrapportages. Dat is drie keer meer dan in diezelfde periode in 2019.

Een F-35.

Een F-35. Foto: ANP

De straaljager staat sinds 31 oktober 2019 op de vliegbasis, en begon enkele weken daarna met vliegen. Het aantal werd sindsdien stapsgewijs uitgebreid. Sinds deze week staan er vijf F-35’s in Leeuwarden.

Extra opmerkelijk

De toename van het aantal klachten is extra opmerkelijk omdat in 2019 de internationale oefening Frisian Flag en de wapeninstructeursopleiding FWIT vanaf de Leeuwarder basis werden gehouden. Beide zijn goed voor duizenden extra vliegbewegingen en leiden doorgaans tot een piek in het aantal klachten. Mede door corona zijn er dit jaar geen grote vliegevenementen op de vliegbasis. In 2019 waren uiteindelijk 593 klachten.

Extreem kabaal

Veel klachten van dit jaar gaan over de F-35, die meer geluid maakt dan de F-16. Van tevoren werd gemeld dat het geluidsverschil drie decibel is, maar uit meetresultaten van het geluidsmeetnet blijkt dat het verschil regelmatig groter is.

Uit resultaten van het geluidsmeetnet blijkt dat het verschil regelmatig groter is dan 3dB

Klagers refereren daar geregeld aan. ‘Die F-35 maakt écht veel meer herrie dan de eerdere F-16’s’, schrijft de één. ‘Het extreme kabaal van de F-35 is vele malen luider dan ons is voorgespiegeld bij de belevingsvluchten’, vindt een ander. Weer een ander verwoordt het als volgt: ‘Het is bekend dat de F-35 een minder bescheiden geluid maakt dan de F-16.’

Het is bekend dat de F-35 een minder bescheiden geluid maakt dan de F-16

Bij de klachtencijfers moet wel gemeld worden dat veel klachten van enkele personen uit Leeuwarden lijken te komen, afgaande op de postcodes bij de klachten. Zo komen van de 94 klachten in september er 66 volgens Defensie van ‘structurele melders’. Deze personen staan volgens de vliegbasis niet open voor uitleg en krijgen alleen nog maar een ontvangstbevestiging van hun klacht. Overigens namen in voorgaande jaren ook structurele klagers veel klachten voor hun rekening.

Leren

Andere klagers krijgen wel uitleg. Zo wordt hen verteld over de noodzaak van het vliegen en bepaalde vliegbewegingen, bijvoorbeeld om geoefendheid bij de vliegers te krijgen. Ook wordt meermaals gerefereerd aan ‘het proces’ waarin de F-35 nu zit; er wordt momenteel onderzocht hoe deze straaljagers met zo weinig mogelijk geluid kunnen vliegen. Of zoals Defensie stelt bij een klacht: ‘Aangegeven dat we als vliegbasis samen met de omgeving leren van en over de F-35.’

De klachtenrapportages worden op 9 november besproken in de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). Komende zaterdag besteedt het Friesch Dagblad aandacht aan hoe omwonenden van de vliegbasis de F-35 tot dusver ervaren.

Nieuws

menu