Onder invloed van een jaar waarin corona en Black Lives Matter een rol speelden, deden meer Friezen dit jaar melding van discriminatie op basis van huidskleur en afkomst. ,,Het omstreden carnavalslied kwam regelmatig voorbij".

Meer Friezen deden dit jaar melding van discriminatie op basis van huidskleur en afkomst, zo blijkt uit de Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten en de Politie Eenheid Noord-Nederland woensdag presenteerden. Anne Dam van het Friese Discriminatie Meldpunt Tûmba, ziet dit als een overwegend positieve ontwikkeling. ,,Het besef daalt steeds meer in dat je het niet hoeft te accepteren.”

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen
foto dd 13-06-2020

FD / Friesch Dagblad

Leeuwarden

Demonstratie Black Liver Matter op de bult van het Rengerspark in Leeuwarden

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen foto dd 13-06-2020 FD / Friesch Dagblad Leeuwarden Demonstratie Black Liver Matter op de bult van het Rengerspark in Leeuwarden Foto: Fotobureau Hoge Noorden

,,Normaal zijn de cijfers wat betreft afkomst en huidskleur redelijk stabiel. De helft van de meldingen gaat over deze discriminatiegrond en de verschillen zijn meestal niet zo groot. Nu is er toch duidelijk een stijging te zien. Het totale aandeel ging van 51,5 procent afgelopen jaar, naar 61,6 procent dit jaar”, zegt Dam.

328 meldingen

Bij het Friese discriminatiemeldpunt kwamen afgelopen jaar 328 meldingen binnen. De meeste kwamen uit de gemeente Leeuwarden (151 meldingen door een inwoner van de gemeente, 115 meldingen over een voorval in de gemeente en 59 meldingen van de politie) en uit de gemeente Heerenveen ( 26 meldingen door een inwoner, 16 meldingen over een voorval en 24 meldingen van de politie). In de gemeente Vlieland waren de minste meldingen, namelijk geen.

Volgens Dam speelde de actualiteit een grote rol in de cijfers van het afgelopen jaar. ,,Veel mensen vielen over het discriminerende coronalied dat tijdens carnaval afgelopen februari op de radio werd uitgebracht.” Ook speelden de Black Lives Matter demonstraties die afgelopen zomer werden gehouden een rol. ,,Toen stond de telefoon roodgloeiend”, vertelt Dam. ,,Mensen vertelden bijvoorbeeld over een situatie op het werk, op school of in de buurt dat al een jaar speelde, waarvan ze nu vonden dat dit het moment was om er iets aan te doen. Uit de verhalen die wij hebben gehoord, blijk dat de bewustwording groter wordt en het besef dat je het niet hoeft te accepteren.”

Mondkapje

Ook was er een toename te zien in de meldingen op grond van handicap en chronische ziekte. Vorig jaar werd er bij Tûmba 44 keer melding gedaan op deze grond, en in 2019 was dat 22 keer het geval. Een verdubbeling van het aantal meldingen dus. Volgens Dam speelt corona ook hier een rol. ,,Zo worden bijvoorbeeld mensen met een longaandoening de toegang geweigerd wordt, omdat ze geen mondkapje kunnen dragen.”

Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is gedaald en ook het aantal meldingen over discriminatie op basis van geslacht is relatief laag. Hoe kan dat? ,,Bij stijgingen en dalingen kijken we naar de zaken waarop we campagne hebben gevoerd en wat er bijvoorbeeld afgelopen jaar actueel is geweest. Discriminatie op basis van geslacht gaat elk jaar op en neer en wat betreft seksuele gerichtheid juichte ik aanvankelijk ook te vroeg. Mijn collega van het Meldpunt in Groningen wees me op onderzoek dat concludeert dat discriminatie op basis van seksuele gerichtheid nog steeds wijdverbreid is. Er is dus meer onderzoek nodig om te kijken waar die afname vandaan komt.”

Klein deel meldt het

Dam benadrukt dat maar een heel klein gedeelte van de mensen die discriminatie ervaart, dit ook echt meld. ,,Er zijn verschillende onderzoeken naar geweest, maar het percentage schommelt tussen de vier en zeven procent. Het is echt maar een heel klein aandeel. Dat maakt het natuurlijk moeilijk. Het is aan de ene kant nuttig de Monitor uit te brengen en de cijfers in kaart te hebben, maar het is aan de andere kant geen totaalbeeld van alles wat binnen de provincie speelt op het gebied van discriminatie. Daarom blijven we campagne voeren als het gaat om het melden, omdat het beeld dan steeds representatiever wordt.”