Het onderzoek waarbij de uitstoot van CO2 en methaan door inklinking van het veenweidegebied wordt gemeten breidt uit: nu ook metingen in Hegewarren

In de polder Hegewarren bij Oudega (Smallingerland) worden vier percelen aangewezen om de uitstoot van broeikasgassen te meten. Hieruit moeten de effecten duidelijk worden van maatregelen om de inklinking van het veen tegen te gaan.

De polder Hegewarren.

De polder Hegewarren. Foto: Jilmer Postma

De provincie Fryslân heeft onderzoekers van Wageningen Universiteit opdracht gegeven om de metingen uit te breiden met de zogenoemde Eddy Covariance-methode op vier locaties in Hegewarren.

Nieuws

menu