Meer samenwerking tussen Harlingen en Terschelling op vergunningengebied, Harlingen afgelopen halfjaar al te laat met besluit bij 21 vergunningen

Harlingen en Terschelling werken vanaf volgend jaar ambtelijk samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee willen de twee relatief kleine gemeenten hun ambtelijke organisatie robuuster maken.

Het stadhuis van Harlingen.

Het stadhuis van Harlingen. Foto: Shutterstock

Er komt een speciaal team dat zich voor beide gemeenten zal bezighouden met het verlenen en handhaven van bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen. Op Terschelling worden die taken tot nu toe door de FUMO uitgevoerd, maar de gemeente wil dit weer in eigen handen nemen.

Nieuws

menu