Meer studenten in Fryslân stoppen zonder diploma met hun opleiding: makkelijker vergeven 'coronadiploma’s' spelen een rol

Het aantal studenten dat vroegtijdig met een mbo-, hbo- of wo-opleiding stopt, neemt weer toe. Dat blijkt uit een rapportage van het ministerie van onderwijs. Als verklaring worden de makkelijker vergeven ‘coronadiploma’s’ op middelbare scholen genoemd, maar ook andere factoren – zoals de versoepelde regels rond het bindend studieadvies (bsa) – spelen een rol.

Studenten op NHL Stenden.

Studenten op NHL Stenden. Foto: Marchje Andringa

In de eerste twee jaar sinds de uitbraak van corona was de (ongediplomeerde) uitval relatief beperkt, omdat studenten door de pandemie langer in het onderwijs bleven zitten. Nu stijgt het aantal studenten dat vroegtijdig stopt met een opleiding weer.

Nieuws

menu