Meer water en minder vee? Dat zullen we nog wel eens zien, zegt BBB-voorman Abel Kooistra

Een kleinere veestapel en een hoger grondwaterpeil zijn mogelijk nodig om te voldoen aan landelijke opgaven rond methaan- en CO2-reductie. Dat stelt gedeputeerde Douwe Hoogland. Maar dat zit BBB-voorman Abel Kooistra ,,net hielendal lekker”.

BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra.

BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra. Foto: Marchje Andringa

Het bestaande Friese Veenweideprogramma is waarschijnlijk ‘niet afdoende’ om de CO2-uitstoot uit het veenweidegebied genoeg te verminderen. Grondwaterpeilen zullen vermoedelijk verder omhoog moeten dan tot nu toe voorzien, schreef gedeputeerde Hoogland onlangs in een brief aan de Friese gemeenten.