Meer en sneller woningen voor lage inkomensgroepen bouwen? Fryslân gaat niet zomaar akkoord met woningbouwopdracht vanuit het rijk

Dwang is niet het beste middel om gemeenten te verleiden meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren. Friese wethouders zien meer in betere afspraken in de regionale woningdeal waarover de provincie nog in onderhandeling is met minister Hugo de Jonge. Fryslân wil in die afspraken meer aandacht voor plattelandsvraagstukken.

Woningbouw in de wijk Blitsaerd in Leeuwarden.

Woningbouw in de wijk Blitsaerd in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Namens de achttien Friese gemeenten voert wethouder Erik de Groot van Harlingen hierover gesprekken met minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge en gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hierin wordt gesproken welke bijdrage Fryslân levert aan de 900.000 nieuwbouwwoningen die er in Nederland moeten worden gerealiseerd. Bekend is dat Fryslân hiervan 17.500 woningen voor haar rekening neemt.