Dit artikel is vandaag gratis

De meeste jeugdzorg in Fryslân wordt gegeven in Smallingerland, Harlingen haalt Leeuwarden in op de lijst

Kind in de jeugdzorg. Foto: Roos Koole

Nergens in Fryslân komen zoveel jongeren in aanraking met jeugdzorg als in Smallingerland. Zo’n 1 op de 10 jongeren onder de 23 jaar kreeg in het eerste half jaar van 2021 een vorm van jeugdzorg. In Leeuwarden daalde dit naar 9,3 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Leeuwarden en Smallingerland staan altijd hoog op het gebied van jeugdzorg omdat er in beide centrumplaatsen veel diensten zijn op het gebied van jeugdzorg. Maar Harlingen haalde procentueel Leeuwarden in het eerste half jaar van 2021 in. Daar had 9,5 procent van de jeugd tot 23 jaar te maken met jeugdzorg.

Noardeast-Fryslân

Andere gemeenten met een redelijk hoog percentage zijn Ooststellingwerf (8,7 procent), Heerenveen (8,6 procent) en Achtkarspelen (8,5 procent). Op Vlieland komt 4,2 procent van de jeugd met jeugdzorg in aanraking. Buiten de eilanden valt op hoe laag Dantumadiel (7,5 procent) en Noardeast Fryslân (7,8 procent) scoren.

Landelijk ligt het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt op 380.000. Dat is meer dan één op de twaalf jongeren. Toen de jeugdzorg in 2015 van rijk overging naar gemeenten volgden ruim 360.000 jongeren een jeugdzorgtraject. Sindsdien nam dit tot en met 2019 elk jaar toe. Hoewel een vergelijking lastig te maken is, vanwege een andere rekenmethode, ziet het CBS de aantallen de laatste twee jaar weer iets teruglopen.

Nieuws

menu