Meldpunt Frysk krijgt 52 telefoontjes in twee jaar, waaronder een compliment aan commissaris van de Koning Arno Brok

Het meldpunt over het gebruik van het Fries door overheden, dat de provincie Fryslân in mei 2020 instelde, heeft tot nu toe 52 meldingen ontvangen.

Supporters met Friese vlaggetjes.

Supporters met Friese vlaggetjes. Foto: ANP

Het is de eerste rapportage van het meldpunt die gedeputeerde Sietske Poepjes aan Provinciale Staten stuurt. De meeste meldingen gaan over het niet gebruiken van het Fries door overheidsinstanties. De informatiefolder over orgaandonatie, die medio 2020 door het rijk is verspreid, was bijvoorbeeld aanvankelijk in diverse vreemde talen beschikbaar, maar niet in het Fries. En de verklaring over de avondklok, tijdens de coronalockdown, was alleen in het Nederlands beschikbaar en niet in het Fries. ,,Wy sjogge dat as learmominten foar it ryk”, aldus Poepjes, die met elke instantie waar een klacht over ging in gesprek is gegaan.

Nieuws

menu