Uitzonderingsregels bij het examen maken de einduitslag best ingewikkeld op het Marne College in Bolsward

Duizenden leerlingen in Fryslân wachtten donderdag op dat ene telefoontje. Ben ik geslaagd of gezakt of krijg ik nog een tweede kans? Het was om meerdere redenen peentjes zweten. Omdat corona het schooljaar voor deze lichting voor het tweede opvolgende jaar verstoorde, golden er veel uitzonderingsregels. Dat zorgde hier en daar voor enige vertraging in het belschema.

Examenleerlingen van het Marne College in Bolsward komen op school nadat ze de uitslag telefonisch hebben doorgekregen.

Examenleerlingen van het Marne College in Bolsward komen op school nadat ze de uitslag telefonisch hebben doorgekregen. Foto: Simon Bleeker

,,Half negen kregen we de lijst met cijfers binnen. Het was iets na half drie voor we alle aanvullende maatregelen hadden verwerkt in het eindresultaat”, zegt Marcel Zweistra, scheikundedocent en examensecretaris voor de havo en het vwo op het Marne College in Bolsward. Als grap had hij van een collega ‘s ochtends al een blik met Fryske dúmkes gekregen. Een subtiele verwijzing naar de ‘duimregel’ van demissionair onderwijsminister Arie Slob, waarmee één eindcijfer op de lijst weggestreept mag worden, met uitzondering van het vak Nederlands.

,,Dat dúmke legden we op het laagste cijfer en telt niet mee in het oordeel. Verder mogen leerlingen dit jaar twee vakken herkansen en dat spreiden in het tweede en derde tijdvak”, legt Zweistra uit. Die puzzel viel hem toch wat tegen. Vanaf half drie hadden ze willen beginnen met bellen. ,,Uiteindelijk viel de vertraging nog mee, maar het was wel maatwerk en er stond een grote tijdsdruk op.”

Slagingspercentage

In de eerste periode kreeg 80 procent van de havoleerlingen van het Marne College goed nieuws te horen. Twaalf leerlingen besloten hun examens over twee tijdvakken te spreiden. Op het vwo ligt het slagingspercentage iets onder de 80 procent. Daar gaan elf leerlingen bij voorbaat voor examens in tijdvak twee.

,,Ik vond het dit jaar spannender wat de leerlingen gedaan hadden dan anders”, zegt Zweistra. Wat hem betreft was het dit jaar gerechtvaardigd geweest de centrale eindexamens net als vorig jaar te schrappen. ,,Deze lichting heeft anderhalf jaar lang op lager niveau onderwijs gehad omdat we vorig jaar ook al deels op afstand les moesten geven.”

Slechts twee leerlingen van het vmbo gemengd-theoretisch op het Marne College kozen voor een examen in het tweede tijdvak. Afdelingsleider Hannie Stam kon dan ook vrij zeker zeggen dat ze met een slagingspercentage van 90 procent best tevreden is. ,,Vergeet niet dat deze leerlingen het echt pittig hebben gehad. Ze waren erg op elkaar aangewezen.”

Voor sommige leerlingen is ze vanwege uiteenlopende omstandigheden extra blij. ,,Soms zijn wij als docenten nog blijer dan de leerlingen zelf.”

Calculeren

De regel dat leerlingen dit jaar een vak mochten schrappen, bracht wel het calculerende vermogen van jongeren naar boven, zagen de docenten. ,,Je zag dat leerlingen het vak waar ze toch al moeite mee hadden helemaal hebben laten lopen. Stam zag op de eindlijst een paar grote uitschieters naar beneden. ,,Maar ik zag ook dat ze, meer dan andere jaren, zin hadden in het examen en dat ze lang in het lokaal beleven hangen. Ze hebben het heus niet onderschat.”