Met de vernieuwde huisartsenpraktijk in Wijckel kunnen de huisartsen blijven: 'De verbouwing is belangrijk voor ons voortbestaan'

Wijckel is ,,klear foar de takomst”: huisartsen Margriet Sijtema-van der Kooij, Hylke Bakker en Grietje Lijklema openden zaterdag samen met gedeputeerde Douwe Hoogland hun vernieuwde apotheekhoudende huisartsenpraktijk in het dorp. ,,It is geweldich wichtich dat de sprieding en de berikberens fan de soarch yn Fryslân yn oarder bliuwe.”

Huisartsen-praktijkhouders Grietje Lijklema, Margriet Sijtema-van der Kooij, gedeputeerde Douwe Hoogland en huisarts-praktijkhouder Hylke Bakker (v.l.n.r.) knippen samen een verband door, dat fungeert als toepasselijk openingslint.

Huisartsen-praktijkhouders Grietje Lijklema, Margriet Sijtema-van der Kooij, gedeputeerde Douwe Hoogland en huisarts-praktijkhouder Hylke Bakker (v.l.n.r.) knippen samen een verband door, dat fungeert als toepasselijk openingslint. Foto: Marco Keyzer

Het historische doktershuis in Wijckel heeft een nieuwe aanbouw gekregen met de wachtkamer, een deel van de balie en een deel van de apotheek erin. Zo ontstond ruimte voor een extra spreekkamer binnenin het gebouw. Voor de verbouwing kregen de huisartsen een subsidie van de provincie.

Nieuws

menu