Met een stopwatch in de hand werd gekeken hoe het melken sneller kon. Ronald Plantinga schreef een boek over modernisering van de melkveehouderij

In relatief korte tijd werd de kleinschalige Friese melkveesector met dorpszuivelfabrieken omgetoverd in een geoliede zuivelindustrie. De overgang naar een meer natuurinclusieve en duurzame landbouw heeft heel wat meer voeten in de aarde, blijkt uit Ronald Plantinga’s boek Wit goud, groene woestijn.

De overheid zou de landbouwtransitie wat meer moeten sturen, vindt Ronald Plantinga.

De overheid zou de landbouwtransitie wat meer moeten sturen, vindt Ronald Plantinga. Foto: Peter Wassing

‘Ik verwacht dat van het eens zo rijke vogelland slechts een pover restant zal blijven.’ Het was in 1973 dat melkveehouder Sjoerd Span uit Koarnjum deze profetische woorden schreef in Vanellus , het blad van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Het bestuurslid van de BFVW zag de schaalvergroting van de landbouw en diepontwatering die in die tijd sterk opkwamen als bedreigingen voor de weidevogel en riep de BFVW-leden op het ‘povere restant’ in ieder geval zo groot mogelijk te houden.

Nieuws

Meest gelezen

menu