Met lokale groene stroom kan Fryslân grillen van de markt trotseren

De Friese energievoorziening moet een zelfstandig systeem worden, los van de markt. Dat toekomstperspectief hielden drie deskundigen woensdag voor aan Statenleden.

Windpark Fryslân in aanbouw, mei 2021.

Windpark Fryslân in aanbouw, mei 2021. Foto: Simon Bleeker

Het is nog lang niet zo ver, maar in de toekomst zou Fryslân zo veel mogelijk onafhankelijk moeten worden in zijn energievoorziening van lokaal opgewekte groene stroom. Er kunnen dan regionale prijsafspraken worden gemaakt, waardoor we niet langer blootstaan aan de grillen van de markt.

Nieuws

menu