Met regionale journalistiek valt digitaal best geld te verdienen

Directeur Gert Ysebaert van Mediahuis gelooft er vast in dat regionale kranten digitaal toekomst hebben. ,,Het is logisch dat voor een papieren krant betaald wordt, net zoals voor digitaal nieuws.”

Gert Yserbaert. ,,Er zijn voorbeelden waaruit blijkt dat een betaalmuur op de site werkt.”

Gert Yserbaert. ,,Er zijn voorbeelden waaruit blijkt dat een betaalmuur op de site werkt.” Foto: Tom Coehoorn

Enkele maanden voor de zomer benaderen de eigenaren van NDC mediagroep, FB Oranjewoud en het JM Fonds, het Belgische consortium Mediahuis om de mogelijkheden voor een overname te bespreken. Binnen korte tijd is het rond: in ruil voor een niet bekendgemaakt geldbedrag én de garantie dat zij twee van de vijf commissarissen mogen blijven benoemen, dragen beide stichtingen de volledige eigendom over aan Mediahuis. Mediahuis-directeur Gert Ysebaert spreekt van een logische stap voor zijn bedrijf.

Wat heeft u als Europees mediabedrijf aan NDC mediagroep?

,,We zoeken schaalgrootte, dat is echt nodig om in het medialandschap van tegenwoordig de competitie aan te gaan met grote internationale spelers als Google en Facebook. Alleen met voldoende grootte kun je investeren in state-of-the-art-technologie en kun je ook kostenefficiënt genoeg werken. Dan was NDC met zijn drie titels voor ons een heel logische aanvulling op de titels die we al hebben in Nederland: twee sterke landelijke titels met De Telegraaf en NRC en regionale titels als De Limburger en kranten in Noord-Holland. De overname van NDC versterkt onze positie in Nederland.”

U staat nu voor de opgave om een gezond bedrijf te maken van een bedrijf dat al jaren diep in de rode cijfers zit, met in zowel 2017 als 2018 ongeveer vijf miljoen euro verlies. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen?

,,We willen allereerst zo veel mogelijk vasthouden aan de eigenheid van de titels. Want dát is waarom de lezer kiest voor een lokale of regionale krant: omdat die dicht staat bij wat gebeurt in de eigen straat, wijk, dorp of stad. Daarbij zetten we natuurlijk in op digitalisering. Alles waar de lezer niet het verschil in merkt, bijvoorbeeld de drukkerij, distributie, informatica en de boekhouding, dat probeer je dan zo efficiënt mogelijk te doen. En focus brengen: je als bedrijf concentreren op de écht belangrijke zaken. Te veel activiteiten leiden alleen maar af. Voor dat alles zullen we een plan maken, al zal dat er op dag 1 niet meteen liggen. We gaan eraan werken in de weken en maanden na de overname. In hoeverre het bedrijf levensvatbaar is met de 550 voltijdsbanen die er nu zijn? Het is moeilijk om daar nu al uitspraken over te doen.”

Overname NDC rond, drie kranten blijven

De voorlopige koopovereenkomst met de stichtingen FB Oranjewoud en JM Fonds werd gisterochtend ondertekend in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Mediahuis staat voor de opgave om van de noodlijdende NDC mediagroep weer een gezond bedrijf te maken.

Zaken efficiënter aanpakken, digitaliseren: dat hebben we uw voorgangers ook vaak horen zeggen. Waarom lukt het u wél?

,,Het belangrijkste is dat we de journalistiek op een goede manier naar de lezer brengen, met een goed digitaal aanbod waar ook voor betaald wordt. Want op lange termijn is dat toch het belangrijkste. Op de website zal een betaalmuur (een afgesloten deel voor betalende abonnees, red.) nodig zijn. Er zijn ook voorbeelden waaruit blijkt dat dit werkt. Kijk naar de Irish Independent, een dagblad in Ierland dat een heel sterke, maar gratis site had. In februari hebben we daar een betaalmuur op gezet, met als doel om binnen enkele maanden achtduizend digitale abonnees te hebben. We zitten nu al op 25.000.”

De Irish Independent is een landelijke krant met een groot bereik. Maar is het ook op regionale schaal haalbaar, en dan in Fryslân ook nog met twee verschillende titels?

,,Ik geloof daar in. Goede journalistiek heeft een prijs. Het is logisch dat voor een papieren krant betaald wordt, evenals dat het is voor digitaal nieuws. En natúúrlijk willen mensen daar ook voor betalen, want het nieuws dat we bieden is uniek. Kijk naar De Limburger en het Noordhollands Dagblad. Die kranten groeien op digitaal vlak. Dat is ook echt waar we op lange termijn op moeten inzetten. Overall komt nu een derde van onze inkomsten van adverteerders en twee derde van lezers. Ik voorzie dat we het op lange termijn nog meer dan nu van de lezersinkomsten moeten hebben.”

Bij De Telegraaf is de abonnementsprijs van de papieren krant sinds de overname door Mediahuis in 2017 gestegen met ruim 35 procent, van 30,50 naar 41,50 per maand. Is dat ook nodig bij NDC?

,,Ook bij NDC zijn de prijzen de afgelopen jaren natuurlijk al verhoogd. De prijzen stijgen allemaal. Het is altijd een kwestie van de juiste balans vinden. Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat je een voldoende groot lezersbestand hebt. Als dat zo is, kan je de krant ook op de juiste prijs blijven aanbieden.”

Blijven Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad in de huidige vorm bestaan?

,,We hebben de garantie gegeven dat we die drie titels verder zullen voeren. Maar dat is voor ons ook zó evident, dat was niet moeilijk. Een termijn hebben we niet afgesproken. Ik kan geen dertig jaar vooruit kijken, maar we houden liefst ook de kleinere titels aan mét hun eigen identiteit. Dat blijkt ook in de praktijk: we zijn met nog geen enkel dagblad gestopt. Ja, de gedrukte versie van Metro (gratis krant, red.). Maar daar was het verdienmodel weg.”

,,Wel is het goed om ook dingen samen te doen, zoals het delen van kopij. Dat lijkt me ook logisch, dat je kijkt wat je binnen een groep kunt doen. Zeker bij dingen die uiteindelijk toch voor iedereen hetzelfde zijn: die kun je misschien beter delen.”

Geldt dat ook voor het Friesch Dagblad, dat nu bijvoorbeeld nog een geheel zelfstandige binnen- en buitenlandredactie heeft, die op basis van de eigen invalshoek een nieuwskeuze maakt?

,,Waarom zou je dingen níét samen doen? Ik wil dat graag beter begrijpen. Natuurlijk kun je als krant een eigen invalshoek hebben die past bij jouw lezers. Maar hoever wil je daarin gaan? Ik denk dat daar een gesprek over moet zijn.”

In hoeverre ziet u toekomst op lange termijn voor een regionale krant met een specifieke doelgroep als het Friesch Dagblad?

,,Een krant met een oplage van tienduizend stuks is uiteraard een kleine krant die zelfstandig heel moeilijk kan bestaan. Maar als onderdeel van een groter geheel kan het wél. Het zal wel mee de opdracht zijn voor het Friesch Dagblad: de krant moet voldoende lezers interesseren voor wat ze doet. Als de oplage daalt, dan wordt het kritischer. Maar als de krant voldoende mensen kan overtuigen om ze te blijven lezen, zie ik geen reden waarom deze niet zou kunnen blijven bestaan.”

Naast de drie dagbladen heeft NDC natuurlijk ook tientallen huis-aan-huisbladen zoals de Drachtster Courant en het Sneeker Nieuwsblad, en ook nog andere titels. In België en Amsterdam schrapte u de huis-aan-huisbladen al, en in Limburg worden ze niet meer huis aan huis bezorgd. Wat gaat u hier doen?

,,Al die andere titels moeten we in alle eerlijkheid nog beter leren kennen. Het is niet dat we er niet in geloven, maar in België bijvoorbeeld leek de markt er niet in te geloven. We hadden van alles geprobeerd om ze overeind te houden, maar het lukte niet meer. We gaan voor ieder merk er alles aan doen om het een toekomst te geven. Maar die moet er wel zíjn. En waar het alleen om papier gaat, heeft dat op lange termijn geen toekomst. Puur en alleen print wordt denk ik moeilijk.”