Meten tegen de zoutwatervrees rond Holwerd

In hoeverre gaat de zoutwatergeul van Holwerd aan Zee voor verzilting zorgen van omliggende akkers en wat is daar dan tegen te doen? Acacia Water betrekt boeren en burgers bij het onderzoek.

Twee medewerkers van Acacia Water bekijken de kaart voor Holwerd aan Zee. Ze zijn deze week gestart met hydrologisch onderzoek om de effecten van het getijdenmeer op de omgeving te meten.

Twee medewerkers van Acacia Water bekijken de kaart voor Holwerd aan Zee. Ze zijn deze week gestart met hydrologisch onderzoek om de effecten van het getijdenmeer op de omgeving te meten. Foto: FD

Met computermodellen kun je van alles theoretisch berekenen, maar willen mensen daar de uitkomsten wel van geloven? Als een onderzoeksbureau komt vertellen dat het volgens de modellen wel meevalt met die verzilting, zullen boeren en burgers dat zomaar aannemen?

Nieuws

menu