Milieudefensie haalt geen 'Urgenda-overwinning' bij zaak over peilbesluit Wetterskip Fryslân in veenweidegebied

Met het peilbesluit voor het Koningsdiep in het veenweidegebied onder Drachten verzaakt Wetterskip Fryslân niet zijn zorgplicht jegens burgers. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak die woensdag is gepubliceerd.

Het peilbesluit Koningsdiep heeft geen gevolgen voor het nabijgelegen Natura-2000 gebied de Alde Feanen.

Het peilbesluit Koningsdiep heeft geen gevolgen voor het nabijgelegen Natura-2000 gebied de Alde Feanen. Foto: FD

Milieudefensie Nederland had bezwaar aangetekend tegen het besluit uit mei 2018. Het argument dat werd ingebracht is dat lagere waterstanden zorgen voor veenoxidatie dat weer gepaard gaat met CO2-uitstoot. Net als de Urgenda deed in de, gewonnen, zaak tegen de Staat stelde ook Milieudefensie dat Wetterskip door het peil niet te verhogen zijn zorgplicht jegens burgers verzaakt. Maar daar was volgens de hoogste bestuursrechter in dit geval geen sprake van.

Nieuws

menu