Dit artikel is vandaag gratis

Milieudefensie hekelt bagatellisering geluidsoverlast vliegbasis

Het aantal klachten over Vliegbasis Leeuwarden nam fors toe. Foto: Sgt. Jan Dijkstra/Mediacenteum D Sgt. Jan Dijkstra/Mediacenteum D

Door er steeds op te wijzen dat 50 tot 80 procent van de klachten over geluidsoverlast van Vliegbasis Leeuwarden van structurele melders komt, bagatelliseert Defensie de overlast, vindt Milieudefensie afdeling Ljouwert.

De klachten namen afgelopen jaren fors toe. Bij een nadere analyse valt het wel wat mee met die structurele melders waar Defensie over spreekt, schrijft Milieudefensie in een brief aan Provinciale Staten. Bovendien vallen de tijdstippen van hun klachten samen met die van incidentele klachten.

Die brief is verstuurd met het oog op de vergadering van de milieu- en geluidscommissie van Defensie COVM op 11 december. Die halfjaarlijkse vergadering voor omwonenden is openbaar.

Tussen maart en augustus dit jaar waren er 1023 klachten, 329 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens COVM komen tussen de helft en 80 procent van de klachten van zogeheten structurele melders. Volgens de analyse van Milieudefensie komt een kwart van de klachten van drie structurele melders, wat het door het COVM genoemde percentage naar beneden bijstelt.

Overlastmomenten

Verder telt Defensie klachten van andere klagers als één klacht, ook als er meerdere overlastmomenten worden aangegeven. Die meerdere momenten komen de laatste tijd bijna bij alle klachten voor, stelt Milieudefensie. Zouden de meerdere overlastmomenten worden meegenomen, dan wordt het percentage structurele klagers nog veel lager.

Gezien de enorme groei van het aantal klachten uit Stiens en Dronryp is ‘de reikwijdte van de vliegbasis in stank en geluid vergroot’ concludeert Milieudefensie. Bovendien wordt er ook veel op Twitter en Facebook geklaagd, maar worden die klachten niet geregistreerd. Naast een toename van het aantal klachten is dus ook het gebied waaruit de klachten komen vergroot.

Milieudefensie dringt erop aan de klachten ook naar de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten te sturen zodat ze ook daar kunnen worden besproken, en niet alleen binnen de COVM.

Nieuws

menu