Loonwerker en pachter mogelijk voor de rechter wegens het niet nakomen van weidevogelplicht

De Friese milieudienst (FUMO) heeft proces verbaal opgemaakt tegen een pachter en loonwerker. Ze hebben volgens de dienst moedwillig de natuurbeschermingswet overtreden en daarmee jonge weidevogelkuikens de dood ingejaagd.

Een grutto op zoek naar voedsel. De weidevogelsoort gaat in aantallen dieren sterk achteruit.

Een grutto op zoek naar voedsel. De weidevogelsoort gaat in aantallen dieren sterk achteruit. Foto: Shutterstock

Het incident vond eerder deze maand plaats. Een nazorger had in het weiland nesten gemarkeerd. Toen er werd gemaaid, waren de eieren al uitgekomen en liepen de jonge vogels nog rond op het perceel.

Grasstrook

Nieuws

menu