Dokkum en Heerenveen krijgen miljoenen van het rijk om hun winkelgebieden te vernieuwen

De gemeenten Heerenveen en Noardeast-Fryslân krijgen gezamenlijk miljoenen euro’s van het rijk om het centrum van Heerenveen en de binnenstad van Dokkum op te knappen. Wethouders van beide gemeenten zijn blij met de financiële toezeggingen.

De binnenstad van Dokkum.

De binnenstad van Dokkum. Foto: Jan Spoelstra

Noardeast-Fryslân ontvangt ruim een miljoen euro uit de Specifieke Uitkering Impulsaanpak Winkelgebieden. Het geld is onder meer bedoeld om de kaden van de Diepswal en Vleesmarkt te herstellen en het gebied Dockumersluys op te waarderen. Ook zijn er plannen om de looproutes naar het centrum aantrekkelijker te maken en om de binnenstad autoluw te maken.