Rijk draagt voor acht miljoen bij aan infraprojecten ter voorkomen van toekomstige waterlast

De provincie en Wetterskip Fryslân en zes gemeenten steken ruim 25 miljoen euro in infrastructuurprojecten die regenwateroverlast moeten voorkomen. Het rijk draagt bijna 8,5 miljoen euro bij.

Een flinke hoosbui in Leeuwarden, juni 2019.

Een flinke hoosbui in Leeuwarden, juni 2019. Foto: Marchje Andringa

In de gemeenten Achtkarspelen, Harlingen, Leeuwarden, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf zijn in totaal 26 projecten om regenwateroverlastlocaties aan te pakken door de hemelwaterafvoer te verbeteren. Wetterskip Fryslân heeft bovendien drie projecten verspreid over de provincie. Het rijk draagt 8,46 miljoen euro bij uit de subsidiepot Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. ,,Wat wy beëagje is de boarger te hoedzjen foar reinwetteroerlêst”, zei gedeputeerde Douwe Hoogland dinsdag in een toelichting.

De rijksbijdrage bedraagt een derde van de totale kosten. De subsidie varieert van enkele tienduizenden euro’s tot enkele miljoenen. Zo krijgt Harlingen 17.000 euro voor de aanleg van een wadi in Plan Zuid en de herinrichting van een terrein aan de Kimswerderweg. De gemeente Leeuwarden haalt 3,7 miljoen rijksgeld binnen voor elf projecten, waaronder de herinrichting van de wijk Oud-Oost (een kleine 1,3 miljoen) en een aantal lager gelegen straten in Stiens (bijna 8,5 ton).

Quatrebras

Wetterskip Fryslân krijgt ruim twee miljoen voor de al langer lopende aanpak van regionale waterkeringen. De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt ruim 1,1 miljoen voor de aanpak van regenwateroverlastlocaties in Gytsjerk Zuidwest en de herinrichting van Quatrebras.

Verder krijgt Weststellingwerf 7,5 ton voor vijf projecten in Wolvega en Noordwolde, Achtkarspelen ruim 3,5 ton voor vier projecten in Surhuisterveen en Harkema en Smallingerland ruim twee ton voor de aanpak van de Torenstraat en het Raadhuisplein in Drachten.

Voor al deze bijdragen geldt dat ze een derde van de totale kosten van de projecten dekken. De rest wordt bij elkaar gelegd door de betrokken regionale overheden.