Rijk draagt voor acht miljoen bij aan infraprojecten ter voorkomen van toekomstige waterlast

De provincie en Wetterskip Fryslân en zes gemeenten steken ruim 25 miljoen euro in infrastructuurprojecten die regenwateroverlast moeten voorkomen. Het rijk draagt bijna 8,5 miljoen euro bij.

Een flinke hoosbui in Leeuwarden, juni 2019.

Een flinke hoosbui in Leeuwarden, juni 2019. Foto: Marchje Andringa

In de gemeenten Achtkarspelen, Harlingen, Leeuwarden, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf zijn in totaal 26 projecten om regenwateroverlastlocaties aan te pakken door de hemelwaterafvoer te verbeteren. Wetterskip Fryslân heeft bovendien drie projecten verspreid over de provincie. Het rijk draagt 8,46 miljoen euro bij uit de subsidiepot Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. ,,Wat wy beëagje is de boarger te hoedzjen foar reinwetteroerlêst”, zei gedeputeerde Douwe Hoogland dinsdag in een toelichting.

Nieuws

menu