Dit artikel is vandaag gratis

Natura 2000-gebieden lijden onder stikstofneerslag. Fryslân krijgt nu 45 miljoen euro van het rijk om de natuur te herstellen

Heidevelden zijn niet gebaat bij een teveel aan stikstof. Foto: ANP

Er komt 45 miljoen euro van het rijk voor het herstellen van stikstofgevoelige natuur in Fryslân. Daarmee moeten de leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten in Natura 2000-gebieden worden verbeterd.

Eerder was al duidelijk dat Fryslân 7 tot 10 procent zou krijgen uit de landelijke pot van 500 miljoen euro. Gedeputeerde Douwe Hoogland vindt het uiteindelijke bedrag voor Fryslân ,,in moaie opstekker”.

Het geld kan de komende drie jaar worden besteed. Er is al een inventarisatie gemaakt van de mogelijke maatregelen in de duinen op de Wadden, het laagveen in het Lege Midden, het heideland in de zuidoosthoek en het hoogveen in het Fochteloërveen.

Versterken

Voorbeelden zijn het versterken van verstuiving in de duinen of het verbeteren van watersystemen om meer water in de natuur vast te houden. ,,Wy wolle der mei de maatregels foar soargje dat de natuer robúster wurdt en better oer stikstof kin”, zegt Hoogland.

,,Tagelyk is boarne-oanpak wichtich: foar de kwaliteit fan de natuer moat ek de stikstofdelslach omleech. Dat binne twa parallelle paden dy’t lykop gean moatte.”

De provincie werkt volgens Hoogland al aan plannen voor het binnenhalen van rijksgeld uit de volgende ronde, over drie jaar.

Nieuws

menu