Miltvuurbosjes zijn oude bakens van dodelijk gevaar, op die plekken in Fryslân werd ooit ziek vee begraven

Steeds minder mensen weten dat groepen bomen die her en der in Fryslân aan randen van weilanden staan, vaak omgeven door een sloot, voormalige begraafplekken van ziek vee zijn. Pest- en miltvuurbosjes heten ze. De Zeeuwse fotografe Janne van Gilst is er al jaren door geïntrigeerd en heeft er een project van gemaakt.

Een blauwdrukweergave van een miltvuurbosje bij Langezwaag

--

Een blauwdrukweergave van een miltvuurbosje bij Langezwaag -- Foto: Janne van Gilst Janne van Gilst

Toen ze vorig jaar via Kunsthuis SYB als artist in residence naar Beetsterzwaag kwam, maakte ze van deze bosjes haar project. ,,Ik groeide op op Noord-Beveland en was altijd al geïnteresseerd in landschappen. Ze speelden ook een rol bij mijn afstudeerproject van de fotografie-opleiding in Den Haag.”

Nieuws

menu