Minder Friese studenten bij campus doen beroep op fonds. 'Miskien moatte we it fûns oars ynsette'

Afgelopen jaar deden vijf studenten een beroep op het fonds voor Friese studenten aan de RUG Campus Fryslân. Eerdere jaren lag dat aantal een stuk hoger. De provincie gaat kijken hoe ze meer Friese studenten naar de Campus kan krijgen.

Campus Fryslan, Universiteit van Groningen in de Beurs in Leeuwarden.

Campus Fryslan, Universiteit van Groningen in de Beurs in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Een studie aan Campus Fryslân is relatief duur. Om de drempel voor Friese studenten te verlagen is de provincie bereid een deel van de kosten op zich te nemen. Hoeveel studenten in totaal een bijdrage kunnen krijgen uit het fonds, hangt volgens gedeputeerde Friso Douwstra onder andere af van het soort studie. ,,Mar it kin folle heger as de fiif yn it ôfrûne jier”, lichtte hij op het persgesprek van Gedeputeerde Staten toe. In voorgaande jaren lag het aantal aanvragen soms drie keer zo hoog.

Nieuws

menu