WW-uitkeringen en jeugdwerkloosheid weer op het niveau van voor de coronacrisis

Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân daalde voor de zesde maand op rij. In juli nam de WW met 5,7 procent af. Vooral in de horeca en de bouw nam het aantal werkeloosheidsuitkeringen af. De enige sector waar het aantal uitkeringen steeg, was het onderwijs.

Personeel gezocht bij een horecagelegenheid. De vraag naar personeel loopt hard op.

Personeel gezocht bij een horecagelegenheid. De vraag naar personeel loopt hard op. Foto: Marco de Swart

De stijging in het onderwijs is te verklaren doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Dit is elk jaar in de zomerperiode terug te zien.

Met de daling is het aantal WW-uitkeringen in Fryslân weer onder het niveau van eind 2019, voordat corona uitbrak in Nederland. Eind juli telde Friesland 7.983 WW-uitkeringen. Dat is 2,4 procent van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân nam in juli af met 481 uitkeringen.

Eind juli telde Nederland 224.227 WW-uitkeringen. Dat is 2,4 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 238.309 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 14.082 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-5,9 procent). De daling was in alle provincies te zien.

Jeugdwerkloosheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zag ook de jeugdwerkloosheid in Nederland flink dalen. Sinds april zijn tienduizenden jongeren aan het werk gegaan. De werkloosheid in de groep 15 tot 25 jaar heeft de laagste stand bereikt sinds de coronacrisis.

In april waren er nog 128.000 jongeren werkloos. Dit aantal was vorige maand afgenomen tot 107.000. Het aantal werkende jongeren nam in deze periode toe met 40.000. Daarmee was in juli nog 7,3 procent van de jongeren werkloos.

De algehele werkloosheid in Nederland bedroeg in juli nog maar 3,1 procent van de beroepsbevolking, van 3,2 procent een maand eerder. Het CBS telde in totaal 289.000 werklozen. Daarmee was juli de tweede maand op rij dat er minder dan 300.000 werklozen waren. De laatste keer dat dit het geval was, was in maart 2020 aan het begin van de coronacrisis.